Progressing Bazaar - I Dont Love You Anymore

Papperstillverkning

Posted March 8, 2012, 10:21 a.m. By mitomanka

För att kunna leda papper eller plastfolie krävs det en ledvals. Det kan vara en ståltub eller aluminiumtub som har gavlar och axeltappar. Den kan ha fast eller rörlig axel, eller både och. För att produkten inte ska glida är den försedd med en beläggning och det kan vara naturgummi eller något annat. Den har lågt friktionsmotstång och det är många företag som använder sådana för att tillverka papper till exempel och hålla dom i sin bana så att de inte glider av eller att det trasslar till sig.